Επικοινωνία

Θεσσαλονίκης 16, Χαλκηδόνα 570 07

28ης Οκτωβρίου 20, Αλεξάνδρεια 593 00